استاد حاج مهدی قره شیخلو ریاست محترم سازمان دارالقرآن کریم کشور و هیأت همراه ٬ در روز پنجشنبه ۱۷ آبان ۹۷ از مجموعه آموزشی فرهنگی مؤسسه دارالقرآن اهلبیت علیهم السلام بازدید کردند.