پنجشنبه های هر هفته

حرکت: بعد از ظهر پنجشنبه

برگشت: صبح جمعه

هزینه ثبت نام: ۳۰ هزار تومان

ثبـت نـام بـه صورت حضوری تا دوشنبه هر هفته صبح و عصــر

دارالقرآن اهلبیت علیهم السلام ٬ دفتـــر برادران

اطلاعات بیشتر:   جناب آقای عباسی  ۰۹۱۳۱۲۵۰۵۶۰